Lilei Ye

Lilei jobbar som affärsutvecklare på Graphene Flagship. Hon brinner för att föra ut innovativa material och tekniker till marknaden.

Lilei Ye är affärsutvecklare för elektronikapplikationer inom programmet Grafen Flagship, men med sin bas på Chalmers Industriteknik. Hon har mer än 10 års erfarenhet av nanomaterial och 2D materialutveckling inom elektronik. Lilei har engagerat sig i teknisk projektledning vid gränssnitt mellan akademi och industri med affärsutveckling, produktutveckling och tekniköverföring.

 

 

 

 

Titel Affärsutvecklare, Teknisk doktor i Fysik
Expertis Innovation, nano- och kolbaserat material samt forskningsledning
Telefon 031-722 40 28
Mobil 073-855 11 87
Epost lilei.ye@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/lilei-ye-5955502a/
Citat
Att föra teknik in i mitt eget och andras liv.