Kristina Liljestrand

Kristina brinner för att hjälpa företag att hitta lösningar för att minska sin miljöpåverkan. Hon jobbar med logistikupplägg och affärsmodeller hos svenska företag för att skapa cirkulära system.

Kristina har forskat på hur företag kan minska miljöpåverkan i sina logistiksystem, disputerade 2016 med en avhandling som fokuserade på hur livsmedelsproducenter, grossister och detaljister kan minska matsvinn och klimatpåverkan från transporter i sina logistiksystem. Hon är teknologie doktor i logistik.

Titel Projektledare, PhD
Expertis Logistik och cirkulär ekonomi
Telefon 031-772 1330
Mobil 0709-524 231
Epost kristina.liljestrand@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/kristina-liljestrand-28b2234/
Citat
Tar med mig jobbet hem i form av en nollvision om matsvinn och ambitiösa mål för återanvändning och återvinning.

Kristina reder ut begreppen...

Logistik

Kunskapen om att materialflöden och hur man kan förbättra dessa.

Matsvinn

Livsmedel som slängs i onödan genom hela försörjningskedjan.

Cirkulär ekonomi

affärsmodeller för cirkulära kretslopp av resurser genom bland annat förlängande av produkters livslängd, delningstjänster och materialåtervinning.