Klara Insulander Björk

Klara brinner för att förstå system och processer som kan göra världen bättre. Hon jobbar med forskningsuppdrag och är koordinator för det strålningsvetenskapliga kompetenscentret SAINT.

Klara har tidigare arbetat som forskningschef med uppdrag som ledare för internationella forskningsprojekt. Hon disputerade 2015 med avhandlingen ”Thorium fuels for light water reactors – steps towards commercialization”.

Titel Projektledare, PhD, koordinator för SAINT
Expertis Simuleringar och dataanalys, kärnteknik
Mobil 0735-93 98 62
Epost klara.insulander.bjork@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/klara-insulander-bj%C3%B6rk-0a40523a/
Citat
Jag älskar att vara på väg. Det är vägen som är mödan värd.

Klara reder ut begreppen...

SAINT

Swedish Academic Initiative for radiation and Nuclear Technology research and education, ett kompetenscentrum som samordnar akademisk forskning och utbildning inom strålningsvetenskaper vid Svenska universitet.

Joniserande strålning

Strålning med tillräckligt hög energi för att jonisera atomer, d.v.s. tillräckligt hög energi för att göra nytta – eller skada – i material och levande organismer.

Kärnbränsle

Mitt expertområde. Uran, plutonium eller torium i olika kemiska former som laddas i en kärnreaktor för att man ska kunna utvinna energi ur de fissionsprocesser som kan ske i dessa ämnen.