Karl Lundahl

Karl är verksam inom en rad små och stora projekt där han driver innovationsprocessen för att omvandla forskning från akademin till produkter eller tjänster som möter industrin och samhällets behov.

Karl har mer än 15 års erfarenhet av tillämpad forskning och utveckling i elektronik-, solcells- och halvledarindustrin där han har arbetat som ingenjör, forskare, projektledare och chef. Hans primära arbetsområden har framförallt varit relaterat till högpresterande material, tillverkningsprocesser samt koncept- produkt- och affärsutveckling. Karl har också erfarenhet av att skala upp produktion från tidiga produktkoncept till höga volymer. Han har även arbetat med innovationer och immateriella rättigheter i högteknologiska företag, och är uppfinnare till drygt 20 beviljade patent.

Karl har en MSc i kemiteknik från Chalmers tekniska högskola.

Titel Projektledare
Expertis Material, ytbeläggningar, solceller, halvledare, produktion, projektledning, affärsutveckling, immaterialrätt
Mobil 0733-60 78 41
Epost karl.lundahl@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/karl-lundahl-38132a1/