Karin Eriksson

Karin genomför forsknings- och utvecklingsprojekt med applikationer i processindustri med fokus på energibesparing genom förbättrad processreglering/-automation.

Karin disputerade 2009 med avhandlingen ”Towards improved control of TMP refining processes”. Hon är civilingengör i  kemiteknik från Chalmers och har disputerat i reglerteknik.