Kalle Ekdahl

Kalle jobbar med att kanalisera användaren till att förstå dennes problem och behov. Detta genom att översätta kvalitativa och kvantitativa data till relevanta lösningar. Detta innebär insamling och analys av användardata, användarcentrerad och tydligt kommunicerad designkonceptualisering.

Kalle har en M.Sc. i Industrial Design Engineering från Chalmers.

Har har gjort två examensarbeten inom UX och UI. Det första var inom musik- och ljudkonsumtion i samarbete med PURE Research & Design, i New York våren 2017. Det andra handlade om kartläggningen av  upplevelsen av nyheter, och var i samarbete med Humblebee i Göteborg våren 2020, där Kalle även var anställd.

Titel UX designer
Expertis UX-design, användarintervjuer, co-creation
Mobil 070-6065478
Epost kalle.ekdahl@boid.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/kalleekdahl/
Citat
Att lyfta olika användares perspektiv i designprocessen.