Julia Hellström

Julia brinner för att utveckla innovativa material applikationer och win-win lösningar.

Julia kommer senast från CERN där hon arbetat som forskningsingenjör inom vakuumteknik. Tidigare erfarenheter har Julia inom additiv tillverkning och produktdesign.

Titel Projektledare och affärsutvecklare för Big Science Sweden
Expertis Materialteknik, produktutveckling, vakuumteknik
Telefon 031-772 42 03
Mobil 070-879 25 58
Epost julia.hellstrom@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/juliahellstrom/