John-Fredrik Grönvall

John-Fredrik brinner för att hitta lösningar som ökar trafiksäkerheten för trafikanter i hela världen. Det är projektledning av större trafiksäkerhetsprojekt som gynnar det svenska fordonsklustret. Det innebär Horizon2020, Vinnova-ansökan, trafiksäkerhet, olycksdatainsamling av trafikolyckor, trafikolycksanalys samt projektledning. På SAFER är John-Fredrik ansvarig för Chalmers datainsamling av naturalistisk kördata.

John-Fredrik har arbetat med trafiksäkerhet på Volvo Personvagnar sedan 1998-2019. Han har varit projektledare i flera stora fältdatainsamlingsprojekt såsom i EU: EuroFOT, pedeFOT, DRIVEc2x och L3Pilot samt VINNOVA-projekten: UnEye och SleepEye. Mellan 2019-2021 var han ansvarig för fältdatainsamling och kördatabaser på SAFER inom Chalmers. John-Fredrik leder Chalmers åtagande i flera större Europeiska trafiksäkerhetsprojekt såsom t.ex. L3Pilot och HiDrive. Dessutom är han projektledare för SITIS datainsamlingsprojekt i trafiken i Indien. Han talar även engelska och tyska flytande.

Titel Projektledare
Expertis Erfarenhet från bilindustri, speciellt bilsäkerhet, samt projektledning av större projekt inom Sverige, Europa och Asien
Mobil 076-850 41 07
Epost john-fredrik.gronvall@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/gr%C3%B6nvall-john-fredrik-5aa863b1/
Citat
Att skapa lösningar för att öka trafiksäkerheten för alla vägtrafikanter globalt!