Jessica Wehner

Jessica jobbar i projekt inom cirkulär ekonomi, logistik och återvinning med partner från akademin och näringslivet. Hon överbryggar de två världarna samt testar och implementerar teoretiska idéer i praktiken.

Jessica har bred erfarenhet inom logistikområdet. Hon studerade logistiktjänster av den sista milen och insamlings- och logistiksystemet av hushållsavfall. Jessica undersökte samspelet mellan leverantörer av logistiktjänster och kunder, och hur de tillsammans kan förbättra energieffektiviteten. ”Förbättra energieffektivitet i logistiksystem” var titeln på hennes doktorsavhandling på Chalmers som hon försvarade i januari 2020. Att bidra till hållbarhet och en cirkulär ekonomi är Jessicas drivkraft.

Titel Projektledare, PhD
Expertis Godstransporter, logistiktjänster, avfallslogistik, supply chain management, energieffektivitet, hållbarhet
Telefon 031-772 42 11
Mobil 070-842 55 96
Epost jessica.wehner@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/jessica-wehner-5b919598/
Citat
Att skapa en fossilfritt Sverige och värld verkar vara ett stort steg, men om vi tar små steg varje dag kommer vi dit.