Jessica Hjerpe Olausson

Jessica arbetar med projekt med anknytning till blå tillväxt/blå ekonomi, bioinnovation och innovationsledning samt finansieringsmöjligheter. Hon brinner för att vi ska ta vara på de lösningar som havet kan ge oss på många av våra samhällsutmaningar, samtidigt som vi gör rätt från början och inte försämrar miljön i havet och längst våra kuster. Det cirkulära perspektivet är därför helt avgörande.

Jessica har arbetat inom offentlig sektor i 20 år och har goda kunskaper och insikter i hur man driver frågor inom offentlig sektor, inklusive inom EU. Hon har de senaste 6 år drivit Maritima klustret i Västsverige där samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor är centralt. Jessica har varit med och byggt upp projektkonsortier, agerat expert i statliga utredningar och utlysningar och ordnat många konferenser och seminarier.

Titel Projektledare, MSc
Expertis Policy, utveckling och innovation inom sjömat & vattenbruk, marin bioekonomi, sjöfart och marin teknik, marint skräp
Mobil 070-080 60 18
Epost jessica.hjerpe.olausson@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/jessica-hjerpe-olausson-1010b259/
Citat
Teamwork över sektorsgränser och att hitta varje persons styrka är mina ledstjärnor – vi människor är i centrum av alla förändringsprocesser! Jag älskar havet och alla möjligheter som finns där till innovation och nytta i samhället.