Jenny Veide Vilg

Jenny brinner för en hållbar framtid med effektivare användning av naturresurser och skattepengar. Hon arbetar framförallt med samverkansprojekt med akademi, industri och offentlig verksamhet inom områdena livsmedel, foder och biomaterial och i organisationen Food Science Sweden. Hon skapar, startar och leder projekt, eller arbetar som koordinators- eller projektledarstöd.

Jenny har bred erfarenhet inom biovetenskap och kan mikrobiologi, livsmedel, bioteknik och marina råvaror. Hon har utbildning inom pedagogik, kemi och biologi och har arbetat som forskare, gymnasielärare och i storkök.  

Jenny är filosofie doktor i biovetenskap från Chalmers.

Titel Projektledare, PhD
Expertis Mikrobiologi, livsmedel, bioteknik och marina råvaror
Mobil 070-3580374
Epost jenny.vilg@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/jenny-veide-vilg

Jenny reder ut begreppen...

Hållbart protein

För att maten skall räcka till alla i framtiden måste vi säkra ekologiskt hållbara proteinkällor som en del av den cirkulära ekonomin.

Vinnova

Sveriges innovationsmyndighet är en viktig finansiär i flera av våra projekt.

Havet

En underutnyttjad resurs. Samtidigt som många fiskbestånd tyvärr hotas av bl a icke hållbart fiske, så finns det utrymme för utökad akvakultur och för bättre utnyttjande av de resurser som redan tas upp.