Jenny Siira

Jenny drivs av att se hur design kan hjälpa oss att leva mer hållbart. Med 15 års erfarenhet av ledande positioner inom designbranschen leder hon Boids designteam och projekt. Hon gillar att ständigt utveckla verksamheter genom att tänka nytt och lära av andra branscher.

Jenny har ett stort intresse av stadsutveckling och hur digitala verktyg kan hjälpa oss att planera bättre städer. Hon har i rollen som projektledare lett stora samhällsbyggnadsprojekt bland annat stadsomvandlingen från OS i London 2012 till en ny stadsdel i östra London. Hon har också god förståelse för hur företag kan utvecklas med hjälp av design efter sju år i företagsledningen på White arkitekter. Jenny kombinerar ett samhällsintresse med affärssinne med både en civilekonomexamen och en Pol Mag i statsvetenskap från Lunds Universitet.