Ines Heinig

Ines brinner för tvärvetenskap. Hon koordinerar och följer upp projektportföljen på SAFER Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers, startade upp och leder OpenResearch at AstaZero programmet för ”öppen, oberoende och världsledande forskning som genererar öppet tillgängliga forskningsresultat och möten forskare emellan” samt koordinerar och administrerar IGLAD som är ett initiativ för global harmonisering av olycksdata. Hon tar sig också an arbetspaketledning och forskningsuppdrag (analys och videoannotering) i nationella och europeiska projekt inom insamling av naturalistiska förardata (NDS) och fältprov (FOT).

Ines har tidigare jobbat med monitorering av kliniska läkemedels- och medicinteknikstudier, etikansökningar och standardrutiner enligt (tyska) nationella lagstiftningen , GCP/ ICH riktlinjer och FDA regler.

Hon har biologiutbildning i huvudämnen mikrobiologi, biokemi och hydrobiologi samt en PhD i biologi (inriktning molekylärbiologi och biokemi).

Titel Projektkoordinator på SAFER Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers, PhD
Expertis Hittar struktur i kaos och tar fram pragmatiska lösningar oberoende på ämnet
Telefon 031-772 28 26
Mobil 072-187 86 57
Epost ines.heinig@chalmers.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/ines-heinig-a4050228/

Ines reder ut begreppen...

NDS - Naturalistic Driving observation:

Metod för att studera hur en bilförare kör i naturlig miljö. Data som samlas in används för att studera krockriskfaktorerna i samspelet mellan förare, fordon och/eller miljön.

FOT - Field Operational Test

Metod för att utvärdera aktiva säkerhetsfunktioner i bilen som körs i naturlig miljö under normala förhållanden.