Henrik Mindedal

Henrik är en erfaren ledare av projekt och verksamheter där multidisciplinär FoU-samverkan är central och målen nya banbrytande lösningar som genererar tydlig kundnytta, näringslivstillväxt och välstånd men som framför allt gör skillnad i människors liv. Med en lång karriär i ledande befattningar inom medicinteknikbranschen bidrar Henrik med både breda och djupa kunskaper om medicinteknik och ett omfattande nätverk med kliniker, företag, forskare, finansiärer, innovationsaktörer och myndigheter. Henrik har också under många år arbetat med olika former av finansiering för bolag, forskningsinfrastrukturer och enskilda akademiska forskningsprojekt, senast i rollen som Utlysningskoordinator för de nationella innovationsprogrammen Medtech4Health och Swelife.

Henrik har mer är två decenniers erfarenhet av medicinteknik och innovation, både från ledande linje- och styrelsebefattningar i industrin, men också från innovationssystemet och forskningsnära affärsutveckling. Han är civilingenjör i Industriell ekonomi från LiTH.

 

Titel Senior projektledare, Msc
Expertis Bygga nätverk och relationer, driva avtalsförhandlingar och skriva ansökningar.
Mobil 0708-888 445
Epost henrik.mindedal@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn http://se.linkedin.com/in/henrikmindedal/
Citat
Difficult roads often lead to beautiful destinations!