Henrik Mindedal

Henrik brinner för att få vara med att bygga en verksamhet som leder till nya banbrytande medicintekniska lösningar, vilka både genererar tillväxt och välstånd men som framför allt gör skillnad i människors liv. Som föreståndare arbetar han med att matcha ihop forskare och experter inom teknik, medicin och klinik samt företag. Han ansvarar för att MedTech Wests verksamhet löper, utvecklas och breddas, att planer genomförs, finansiering säkras och att parterna får ut vad de förväntar sig. Jobbet innebär nätverkande i många olika riktningar.

Henrik har mer är två decenniers erfarenhet av medicinteknik och innovation, både från ledande linje- och styrelsebefattningar i industrin, men också från innovationssystemet och forskningsnära affärsutveckling. Han är civilingenjör i Industriell ekonomi från LiTH.

Titel Föreståndare för MedTech West
Expertis Bygga nätverk och relationer, driva avtalsförhandlingar och skriva ansökningar.
Mobil 0708-888 445
Epost henrik.mindedal@medtechwest.se
LinkedIn http://se.linkedin.com/in/henrikmindedal/
Citat
Difficult roads often lead to beautiful destinations!