Heléne Johansson

Heléne arbetar som kommunikatör, projektadministratör och kvalitetsansvarig internt inom CIT Industriell Energi. Hon har också externa uppdrag som kommunikatör, exempelvis sedan 2015 för IEA-samarbetet IETS TCP.

Heléne har utbildning inom ekonomi, journalistik och information och har tidigare arbetat som teknikinformatör, projektledare och webbredaktör i såväl privat som offentlig sektor.

Titel Kommunikatör
Expertis Kommunikation
Mobil 072-963 80 37
Epost helene.johansson@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/heljo73/
Citat
Någonstans inom mig bor det en liten folkskollärare.

Heléne reder ut begreppen...

Kommunikation

Kommer av latinets "communicare" som betyder att göra tillsammans. Mindre megafon och mer interaktion, alltså.

Tydlighet

Det är lättare att vara tydlig när man själv vet vad man pratar om.