Helena Theander

Helena brinner för att industrin ska dra ännu mer nytta av samverkan med universiteten. Hon är programchef SIO Grafen, gruppchef samt administrativ ansvarig för innovationsarbetspaketet i Graphene Flagship.

Helena har en PhD i fysik inom området ytfysik. Hon har över tio års erfarenhet av att facilitera kunskapsöverföring och utbyte mellan universitet och industri. Hon har gedigen erfarenhet av att stödja små och medelstora företag med finansiering, planering och hantering av teknikutvecklings- och kommersialiseringsprojekt. Hon har tidigare arbetat som utvecklingsingenjör vid SAAB Microtech AB, med utveckling av nya MEMS-sensorer.

Titel Gruppchef Grafen, Programchef SIO Grafen, PhD/MSc
Expertis Samverkan, innovation, nanomaterial
Mobil 070-928 40 74
Epost helena.theander@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn http://se.linkedin.com/pub/helena-theander/2/6a4/a39
Citat
Convinced that collaborations is key to get graphene from the lab to the market.

Helena reder ut begreppen...

Samverkan

Vi arbetar med samverkan mellan företag och universitet, mellan behov och expertis, mellan kunder och underleverantörer. Samverkan innebär delade risker, kortade ledtider och att fler projekt kan gå hela vägen från ide till produkt.

Utlysning

Inom SIO Grafen erbjuder vi två öppna utlysningar varje år där svenska konsortier kan söka finansiering för innovationsprojekt.

Grafen

Grafen är ett världens tunnaste material som har potential att förbättra produkter inom ett väldigt brett område och kan även skapa helt nya lösningar.