Hannes von Knorring

Hannes arbetar med energi och klimatfrågor, där han bidrar med en tvärvetenskaplig bakgrund utifrån både kvalitativa som kvantitativa metoder inom teknik, samhällsvetenskap och företagsekonomi.

Hannes disputerade 2016 vid institutionen för Sjöfart och marin teknik vid Chalmers. Forskningen var uppbyggd kring ett aktionsforskningsprojekt om implementering av energiledningssystem i två svenska rederier. Han har en bakgrund som civilingenjör i teknisk fysik vid Chalmers, med inriktning mot industriell ekologi.

Titel Projektledare, teknisk doktor
Expertis Energieffektivisering, transport, klimat
Telefon 031-17 30 32
Epost Hannes.vonknorring@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/hannesvonknorring/