Hanna Tornevall (vd CIT Industriell Energi)

Hanna brinner för att åstadkomma ett långsiktigt hållbart samhälle genom att effektivisera energianvändningen och därmed minska klimatpåverkan. Hon är VD för dotterbolaget CIT Industriell Energi.

Hanna är en strategisk miljövetare med lång erfarenhet från fordonsindustrin samt från offentliga sektorn. Hon har arbetat på strategisk nivå med de flesta miljöproblem.

Hanna har en MSc i miljövetenskap.

Titel VD
Telefon 031-16 10 77
Mobil 0736-65 40 41
Epost hanna.tornevall@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/hanna-tornevall
Citat
Jag vet att det finns kreativa lösningar på alla samhällets utmaningar bara vi vågar testa nytt.