Hamidreza Abedi

Hamidreza brinner för forskning och utveckling av multidisciplineringsverktyg samt numeriska modeller med hög trohet i termo- och vätskedynamikapplikationer. Han arbetar med vindenergiteknik och värmehanteringssystem för en hållbar kommersiell lufttransport.

Hamidreza Abedi har en doktorsexamen i termo- och strömningslära från Chalmers med inriktning på vindkraft. Hans forskningsintressen är strömningsfält och värmeöverföring med hjälp av beräkningsvätskedynamik och utveckling av branschorienterade beräkningsmetoder för vindkraftens aerodynamik.

Hamidreza är involverad i ett vindkraftsprojekt som finansieras genom Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum (SWPTC) och syftar till att förutsäga och förbättra livslängden på vindkraftverk under hårda driftsförhållanden. Han är också medlem i ENABLEH2-projektet (ENABLing cryogEnic Hydrogen based CO2 free air transport) som finansieras av Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020. Hans forskningsområde inom ENABLEH2 bedrivs till den konceptuella utformningen av bränslevärmehanteringssystemet för kryogendrivna kommersiella flygplan.

Titel PhD/MSc
Expertis Vindenergi, Numerisk beräkning av strömning och värmeöverföring, Värmehanteringssystem för vätgasdriven civil luftfart
Epost hamidreza.abedi@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/hamid-abedi-3b79a318/