Fredrik von Corswant

Fredrik brinner för att utveckla ny forskning och teknik som stärker Sveriges konkurrenskraft och leder till en bättre värld. Han vill också hjälpa studenter och medarbetare växa i sin roll. Fredrik är föreståndare för Chalmers fordonslabb Revere där man bedriver forskning framförallt om autonoma fordon. Han har nära samverkan med forskare från olika universitet och även med fordonstillverkare och systemleverantörer till fordonsindustrin.

Fredrik disputerade 2003 med avhandlingen ”Organizing Interactive Product Development” och har sedan arbetat elva år som projektledare och linjechef inom Volvo Group. Han har bred erfarenhet av R&D, produktutveckling och produktionsutveckling och leder sedan 2015 arbetet med att bygga upp och utveckla forskningslabbet Revere på Chalmers.

Fredrik är civilingenjör i industriell ekonomi (Linköpings Universitet)  och har en doktorsexamen i Technology Management (Chalmers tekniska högskola).

Titel Föreståndare för Chalmers fordonsforskningslabb Revere, MSc, PhD
Expertis Produktutveckling, självkörande fordon, produktmodularisering och projektledning.
Mobil 0725-11 52 02
Epost frecor@chalmers.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/fredrikvoncorswant/
Citat
Jag var alltid med pappa i hans mekaniska verkstad och har så länge jag kan minnas mekat och byggt om bilar och olika maskiner.

Fredrik reder ut begreppen...

Autonomous vehicles research

Forskning och projektledning inom autonoma (självkörande) fordon.

Vehicle perception systems

Perception/situationsförståelse utifrån input från exempelvis sensorer.

Product Modularization

Produktmodularisering, dvs hur man kan dela in produkter i mindre delar för att få effektivitet och skalfördelar samtidigt som man kan erbjuda ett brett produktutbud.