Eva Andersson

Eva genomför projekt relaterade till energieffektivisering i industrin för myndigheter och industrikunder.

Eva har 20 år inom petrokemisk industri där hon bland annat har arbetat med processfrågor, driftsstöd och ledningssystem.

Hon är kemiingenjör från LTH och teknologie doktor från Chalmers.

Titel Tekn. Dr.
Expertis Energikartläggning, EU-ETS, energiledningssystem
Telefon 031-16 10 66
Mobil 072-550 35 43
Epost eva.andersson@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/eva-andersson-4770b628/

Eva reder ut begreppen...

Energiledningssystem

Används för att identifiera åtgärder som leder till energieffektivisering eller som minskar användningen av fossila bränslen i det industriella energisystemet. Energiledningssystem omfattar kartläggning av aktuell energianvändning, identifiering av åtgärder och uppföljning av genomförda åtgärder.