Erik Ashjari Hansson

Erik jobbar som projektledare med IP-strategi, innovationsledning och Technology Transfer.

Erik har över 10 års erfarenhet från att utveckla över 50 publika och privata organisationers affärsmässiga hantering av innovativ teknik. Exempelvis har han haft ansvar för implementeringen av processer för att driva kommersialisering av IP från ”Graphene Flagship” , att utveckla integrerad affärs- och IP-strategi för teknikbaserade tillväxtbolag och utveckla innovationsförmågorna på ett flertal av Sveriges universitet.

Erik har en M.Sc. i Innovation Management från Chalmers.

Titel Projektledare
Expertis Innovation Management, Intellectual Property & Technology Transfer
Mobil 0707-355 020
Epost erik.hansson@chalmersindustriteknik.se