Elisabeth Sagström-Bäck (gruppchef)

Elisabeth arbetar med innovationsstöd inom SIO Grafen, med syfte att stärka svenska företags konkurrenskraft genom att bli bäst på att utnyttja nya material, ny teknik och nya innovationer.

Elisabeth är programchef för det nationella strategiska innovationsprogrammet SIO grafen, som Chalmers Industriteknik är värd för. Hon har 30 års erfarenhet av industriell samverkan inom innovation, tillverkning, material och produktion. De senaste fem åren har hon varit ansvarig för avdelning Tillverkning på RISE IVF. Elisabeth är civilingenjör i Teknisk fysik från Uppsala Universitet.

Titel Projektledare
Expertis SIO Grafen, Offentlig finansiering, Internationella projekt
Mobil 070-147 83 97
Epost elisabeth.sagstrom@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/elisabeth-sagstr%C3%B6m-b%C3%A4ck-92784021/
Citat
Forskning och industriell utveckling som går hand i hand!