Elisabeth Sagström-Bäck (gruppchef)

Elisabeth jobbar med nya material och hur de kan användas för att förbättra samhället. Hjärtat klappar extra för små- och medelstora företag.

Elisabeth är sedan 2019 programchef för SIO Grafen, som Chalmers Industriteknik är värd för. SIO Grafen arbetar för att ta 2D-material, framtidens material, från labbet till industrin och göra Sverige ledande på industriell utveckling och användning av grafen och andra 2D-material. Elisabeth har över 30 års erfarenhet av industriell samverkan inom innovation, nya material, tillverkning och produktion. Före 2019 har hennes fokus varit metalliska material och nya tillverkningsmetoder. Hon har arbetat med att stödja forskare och företag med att skapa samverkansprojekt som snabbt tar ny teknik till användning. Elisabeth är civilingenjör i Teknisk fysik från Uppsala Universitet.
Titel Programchef
Expertis SIO Grafen, nya material, innovationssystemet, offentlig finansiering, internationella projekt
Mobil 070-147 83 97
Epost elisabeth.sagstrom@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/elisabeth-sagstr%C3%B6m-b%C3%A4ck-92784021/
Citat
Forskning och industriell utveckling som går hand i hand!