Elis Carlström

Elis brinner för att skapa miljöer som stödjer kreativitet, innovation och att använda innovationer för att skapa hållbarhet i industri och samhälle.

Elis har en bakgrund som forskare och projektledare i keramisk tillverkningsteknik. Han har omfattande erfarenhet av att skapa och arbeta inom samverkansforskning med industriella deltagare både nationella och internationellt inklusive överföring av forskningsresultat till industrin. Elis var tidigare avdelningschef på Swerea IVF för en avdelning som forskade kring tillverkning material och industriella applikationer. Elis senaste uppdrag var som forskningschef för Swerea koncernen en grupp av forskningsinstitut som arbetade med industriella applikationer av metaller, polymerer, kompositer, keramer och biobaserade material som numera är en del av RISE. Han var även med och byggde upp RISE Technology Transfer Office.

Titel Senior Advisor Innovation and Technology Transfer, Tekn Dr, Docent
Expertis Innovation och Technology Transfers, innovationsstrategi, sekretess- och projektavtal i samverkansforskning, tillverknings och materialteknik för avancerade keramer.
Mobil 070-224 45 26
Epost elis.carlstrom@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/elis-carlstr%C3%B6m-88a32a45/
Citat
Att lyssna är ett kraftfullt verktyg för kreativitet.