Elis Carlström

Elis stödjer företag och organisationer att utveckla sitt arbete med innovationer. I den nyligen publicerade boken “Collaborative Leadership and Innovation Management, Strategy and Creativity” beskriver han hur ledare kan stötta innovativt arbete inom en organisation. Boken beskriver också hur trygga och innovativa miljöer kan skapas i samarbetet mellan företag, universitet och institut. Inom EU-projektet GATE stödjer han ett nystartat IT-institut i Sofia, Bulgarien att skapa rutiner för att äga, skydda och exploaterar kunskap när det gäller mjukvara, AI-algoritmer och stora datamängder. Han är intresserad av teknisk värdering av patent och start-up företag.

Elis har en bakgrund som forskare och projektledare i keramisk tillverkningsteknik där han arbetat med att ta fram formningsmetoder för keramiska komponenter. Han har omfattande erfarenhet av att skapa och arbeta med samverkansforskning inom ett brett teknikområde. Som forskare och som forskningschef för Swerea, ett institut för material- och tillverkningsforskning, (numera del av RISE) utvecklade han strategier för nationella och internationella samarbeten där forskningsresultat inom akademin utvecklades och överfördes till industrin Han deltog i arbetet med att bygga ett Technology Transfer Office för RISE för att stötta och skapa en effektiv hantering av uppfinningar inom RISE.

Titel Senior Advisor Innovation and Technology Transfer, Tekn Dr, Docent
Expertis Innovation och Technology Transfers, innovationsstrategi, sekretess- och projektavtal i samverkansforskning, tillverknings och materialteknik för avancerade keramer.
Mobil 070-224 45 26
Epost elis.carlstrom@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/elis-carlstr%C3%B6m-88a32a45/
Citat
Att lyssna är ett kraftfullt verktyg för kreativitet.