Eleonor Hendar (föräldraledig)

Eleonor ansvarar för kommunikationen på SIO Grafen, ett nationellt innovationsprogram med ambitionen att stärka gränsöverskridande samverkan inom grafenområdet. Eleonor är också kommunikatör för Swedish Electromobility Centre – SEC, ett nationellt forskningscentrum för forskning av el- och hybridfordon.

Eleonor har arbetat med forskningskommunikation som webbredaktör på RISE IVF, skrivit nyhetsartiklar för dagstidningar, gjort reportage för magasin och fotograferat för tidskrifter. Hon brinner för att kommunicera på ett sätt som berör, engagerar och uppmuntrar människor att agera hållbart.

Titel Kommunikatör
Telefon 031-772 43 26
Mobil 070-141 01 23
Epost eleonor.hendar@chalmersindustriteknik.se
Citat
Om vi kan utrusta nästa generation med nyfikenheten och lösningsfokuset hos en forskare börjar vi närma oss ett samhälle som är hållbart på riktigt.