Cindy Sjöblom

Cindy brinner för att förbättra livskvalitén för utsatta människor, exempelvis personer med funktionsnedsättningar, dåliga livsförhållanden eller i krissituationer. Hon jobbar med produktdesign, grafisk design och interaktionsdesign.

Cindy har erfarenhet inom konceptutveckling och formgivning av diverse produkter bl.a. industriutrustning, konsumentprodukter och medicinsk utrustning. Har även en del
erfarenhet av interaktionsdesign och UX. Under sitt kandidatarbete 2012 tog hon fram en barnvagn för rörelsehindrade föräldrar. Ett medicintekniskt företag har sedan tagit fram en produkt inspirerad av hennes design, vilket har resulterat i att den första barnvagnen för rullstolsburna föräldrar äntligen finns på marknaden.

Cindy har en masterexamen i produktdesign.

Titel Produktdesigner
Expertis Fysisk produktdesign
Telefon 070-33 89 809
Mobil 070-33 89 809
Epost cindy.sjoblom@boid.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/cindy-sjöblom-04592156
Citat
Jag har alltid varit väldigt resultatinriktat och försökt hitta bättre lösningar på saker och ting som stört mig.

Cindy reder ut begreppen...

Industridesign

Innebär att delta i hela processen kring produktframtagning, från idé till färdig produkt. Den yttre formen blir en konsekvens av produktens funktion och sammanhang.

Användarcentrerad design

Att skapa en upplevelse som fungerar väl för de som ska använda den. Att förstå både användaren och sammanhanget som produkten är tänkt att användas inom, detta för att få fram en så bra interaktion mellan produkt och användaren som möjligt.

Hållbar design

Design har en central funktion i produktutveckling men kan också påverka köpmönster och beteenden. Hållbar design behövs om vi ska få ett fungerande hållbart samhälle.