Christoffer Alm

Christoffer driver främst uppdrag relaterat till energieffektivitet mot branschorganisationer och myndigheter. Detta involverar dels olika förstudier om behovsstyrd ventilation och värmeåtervinning samt ett arbete med ett webb-baserat verktyg som på ett illustrativt sätt kan redovisa inverkan på hela Sveriges bebyggelse av energiåtgärder och program. En av de centrala delarna i Christoffers arbete är energieffektivisering genom noggrann analys av aktuell energianvändningsprofil och utvärdering av möjliga alternativ för applicerbara energieffektiviseringsåtgärder.

Christoffer har en kandidatexamen i Maskinteknik och en masterexamen i Hållbara Energisystem från Chalmers. Studierna avslutades med att utföra ett examensarbete via AFRY (dåvarande ÅF), som behandlade att optimera och simulera värmeåtervinningsmöjligheter i en textilindustri utanför Göteborg. Efter detta blev Christoffer anställd som energikonsult på AFRY, där han under tre år ledde projekt relaterat till energikartläggningar, genomförande av energieffektiviserande åtgärder samt energimätplaner i industrier. På CIT Energy Management kommer Christoffer fortsätta att arbeta med energieffektivisering, men nu med mer fokus mot myndigheter och branschorganisationer.

Titel Projektledare
Expertis Energieffektivisering, energimätplaner, projektledning
Mobil 070-241 08 56
Epost christoffer.alm@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/christoffer-alm-a98039a9/
Citat
Verktygen för energieffektivisering finns, utmaningen är att se till att nyttja dem på rätt sätt och göra verklighet av de teoretiskt möjliga energibesparingspotentialerna.