Christoffer Alm

Christoffer driver främst uppdrag relaterat till energieffektivitet mot branschorganisationer och myndigheter. Detta involverar olika typer av projekt och studier som exempelvis berör optimering av värmeåtervinning och effektuttag, behovsstyrning av energianvändare, drift av geoenergilager samt olika typer av analys och visualisering av energistatistik för Sveriges bebyggelse. Som biträdande koordinator till nätverket Relivs fokuseras arbetet och uppdragen i viss mån runt livsmedelshandel och storkök. Vidare är Christoffer certifierad energikartläggare och arbetar därmed även en del med energikartläggningar.

Christoffer har en kandidatexamen i Maskinteknik och en masterexamen i Hållbara Energisystem från Chalmers. Studierna avslutades med att utföra ett examensarbete via AFRY (dåvarande ÅF), som behandlade att optimera och simulera värmeåtervinningsmöjligheter i en textilindustri utanför Göteborg. Efter detta blev Christoffer anställd som energikonsult på AFRY, där han under tre år ledde projekt relaterat till energikartläggningar, genomförande av energieffektiviserande åtgärder samt energimätplaner i industrier. På CIT Energy Management fortsätter Christoffer att arbeta med energieffektivisering, men nu med mer fokus mot myndigheter och branschorganisationer.

 

Titel Projektledare
Expertis Energieffektivisering och energianalys, energikartläggning
Mobil 070-241 08 56
Epost christoffer.alm@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/christoffer-alm-a98039a9/
Citat
Verktygen för energieffektivisering finns, utmaningen är att se till att nyttja dem på rätt sätt och göra verklighet av de teoretiskt möjliga energibesparingspotentialerna.