Christofer Tiselius

Christofer jobbar med allt inom mjukvara - utveckling, arkitektur, processer och metodik.

Christofer har drygt 15 års erfarenhet av mjukvarudesign och -utveckling inom näringslivet, hos ett flertal stora företag i Göteborgsregionen och speciellt inom mjukvaruutvecklingsplattformar/verktyg, diagnostik, simulering samt datainsamling.

Christofer har studerat på Datavetenskapligt program och Biologiprogrammet vid Göteborgs Universitet.

Titel TechLead Software, MSc
Expertis Problemlösning genom mjukvara
Mobil 0703-79 06 81
Epost christofer.tiselius@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/christofer-tiselius-ab341a4/