Carin Eklöf-Österberg

Carin brinner för att hitta, utveckla och framhäva produkter och applikationer sprungna ur forskning som sedan kommer till praktisk nytta för både människa och miljö. Det innebär att hjälpa företag med materialutvecklingsprojekt såsom att finna nya ersättningsmaterial och leverantörer, till att sprida kunskap gällande ny teknik och att hitta samarbetspartners.

Carin disputerade 2019 på Chalmers inom ämnet materialvetenskap, där hon undersökte olika material relaterade till bränsleceller (elektrolyt- och vätelagringsmaterial). Carin är civilingenjör i teknisk nanovetenskap. Under sitt ex-jobb undersökte hon material relaterade till batterier. Sedan disputationen har Carin jobbat på Volvo Cars med efterbehandlingsystem (katalysatorer).

Titel Projektledare, PhD
Expertis Batteri- och Bränslecellsmaterial, Analysmetoder, Nanoteknik
Telefon 076-632 75 84
Epost carin.eklof-osterberg@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn linkedin.com/in/carin-eklof-osterberg
Citat
Att lära sig något nytt varje dag är ett privilegium.