Berenice Gudino

Berenice hanterar projektportföljen för Digitaliseringsgruppen på Chalmers Industriteknik. Hon löser komplexa data- och maskininlärningsproblem och hjälper företag och forskare med skräddarsydda AI-lösningar för hela datalivscykeln. Hon tillämpar AI för att optimera energianvändning, logistikflöden eller komplexa planerings- och underhållsuppgifter. Berenice hjälper till att möjliggöra cirkulära affärsmodeller och ett mer hållbart resursanvändning.

Berenice har erfarenhet av AI både från den akademiska världen och privata företag. 2013 arbetade hon som professor/forskare i datavetenskap vid ITESM (Mexiko). År 2015 fick hon ett postdoktoralt stipendium för att arbeta med analys av hjärnsignaler med Machine Learning (ML). År 2017 flyttade hon till Sverige för att arbeta som ML Engineer och senare som Analytics-teamledare på Bokio, där hon utvecklade datavetenskapliga applikationer inom områdena redovisning, ekonomi och kundservice.

Titel Portföljförvaltare
Expertis Artificiell Intelligens, maskininlärning, datavetenskap för analys och förutsägelse, naturlig språkbehandling, djupinlärning.
Mobil 070-297 13 17
Epost berenice.gudino@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/berenicegudino/
Citat
Att bli bron mellan forskning och industri för att skapa framtiden.