Astrid Hedenström (kommunikation)

Innovativ och kreativ kommunikatör som konceptualiserar, visualiserar och kommunicerar forskning. Allt är möjligt bara idéerna finns! Jag jobbar med projektledning, marknadskommunikation, strategi, design, illustration och film. Bidrar med det holistiska perspektivet!

Min erfarenhet är bred och gedigen när det handlar om kommunikations- och marknadsarbete. Jag är van att både formge, projektleda och driva allt från att ta fram reklammaterial, film, fotograferingar, varumärkesarbete och konceptuellt material. Jag är mycket idérik och strategisk, och har helhetsperspektiv både i det kortsiktiga och i det långsiktiga arbetet. Jag realiserar från idé till fungerande kommunikation med målet att det kommunikativa material som skapas inspirerar kunden/människan, skapar nyfikenhet och intresse samt göra det lättare att skapa möte mellan människor.

Min utbildning är bland annat konstskola, reklamutbildning samt idé- och vetenskapshistoria. Jag har haft ett 20-tal separatutställningar samt offentliga konstuppdrag. Jag har också drivit egen reklambyrå under många år och hade då uppdrag både inom små och stora företag, akademi och offentlig sektor. Senast kom jag från Swerea-koncernen (numera RISE) där jag jobbade som Art Director och med att konceptualisera forskning samt även som marknadskoordinator.

 

 

 

Titel Kommunikation
Expertis Kommunikation, Design, Art Direction, Visualisering och konceptualisering, Identitet!
Telefon 031-772 40 29
Mobil 076-611 74 99
Epost astrid.hedenstrom@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn http://linkedin.com/in/astrid-hedenström-43347b22
Citat
Min passion är att skapa framtid. Resan från idé till problemlösning och se tanken bli verklighet och skapar värde.