Åsa Burman

Åsa driver Lighthouse, en samverkansplattform för sjöfarts-FoI.

Åsa har tidigare varit projektchef och VD för GoBiGas (Göteborg Energi), Vice President för Göteborgs Hamn (chef för energihamn, färjor&kryssning, nautiska avdelningen och säkerhet) samt produktionschef, chef fjärrvärme och gas på Göteborg Energi.

Hon har en MSc i kemiteknik från Chalmers.

Titel Verksamhetschef Ligthouse
Telefon 031-772 2674
Epost asa.burman@lighthouse.nu
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/%C3%A5sa-burman-0114292/