Anton Grammatikas (vd Boid)

Anton brinner för att hitta samspel mellan människa och teknik. Han jobbar med affärsutveckling kopplat till Boids spetskompetenser. Han integrerar designkompetens med övrig kompetens som finns på Chalmers Industriteknik och Chalmers. Arbetar också en hel del med strategi och projektledning i designprojekt.

Anton har erfarenhet av införsäljning och genomförande av flertalet stora produktdesignprojekt finansierade både direkt av industri och genom olika typer av forskningsfinansiering.

Anton har drivit och deltagit i flertalet innovationsdrivna projekt med fokus på produktdesign. Han arbetar dagligen nära och tillsammans med forskare på Chalmers med att omsätta forskningsresultat i produkter, system och tjänster. Har genom sin tvärvetenskapliga bakgrund (design/teknik) stor förståelse för komplexa system där företag, organisationer, offentlig sektor och enskilda användare måste samverka.

Anton har en M.Sc i Industrial Design Engineering.

Titel VD Boid
Expertis Designstrategi och affärsutveckling
Mobil 070-888 26 20
Epost anton.grammatikas@boid.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/antongrammatikas/
Citat
Det är bara en försvinnande del av en produkts designparametrar som är subjektiva. Det finns bra design. Och det finns dålig design.

Anton reder ut begreppen...

Produktdesign

En produkt definieras inte bara av hur den ser ut, utan också av hur den fungerar, används, upplevs, hur den är konstruerad, hur lätt den är att använda och mycket mer. Samma resonemang går att applicera både på fysiska och digitala produkter. På Boid arbetar vi med alla dessa olika designparametrar för att skapa samspel mellan tekniken som ska nyttjas och människan som ska använda den.