Anna Lindgren

Anna arbetar i projekt inom olika sektorer med fokus på material. Hon brinner för material och hållbarhet, men allra mest kombinationen av dessa båda.

Anna har många års erfarenhet av produkt- och materialutveckling inom olika industrier; försvar- och säkerhet, fordon, samt life science och medtech. Mer specifikt har hon arbetat med polymera material i olika former, metalliska råmaterial och ytbehandlingar, materialutveckling av nonwoven för olika applikationer, test, verifiering och utveckling av efterbehandlingssystem (katalysatorer).

Anna är utbildad civilingenjör med en kandidat inom kemiteknik och en master inom material- och nanoteknik från Chalmers.

Titel Projektledare, MSc
Expertis Polymera material, test och verifiering
Telefon 031-772 43 56
Mobil 070-681 18 44
Epost anna.lindgren@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn LinkedIn-adress: https://www.linkedin.com/in/anna-lindgren1