Anette Winter

Anette brinner för att inspirera och medverka till en effektiv användning av energi för att reducera klimatpåverkan. Hon arbetar i flera olika energirelaterade projekt för både företag och myndigheter.

Anette har många års erfarenhet från svensk industri inom processindustri, hygien- och medicinteknik samt energibranscen. Hon har haft flera olika roller exempelvis ledande befattningar inom forskning och utveckling, tjänsteutveckling och uppdragsutbildning.

Titel Projektledare
Expertis Energi och Lean i kombination, bred erfarenhet från Energibranschen
Mobil 072-221 13 15
Epost anette.winter@chalmersindustriteknik.se