Andreas Hanning

Andreas arbetar med visionsdrivet hållbarhetsarbete för att ställa om industri och samhälle. Han är projektledare i gruppen cirkulär ekonomi och arbetar med projekt som ställer om industri och samhälle för en mer hållbar framtid.

Andreas är projektledare i gruppen cirkulär ekonomi och arbetar med projekt som ställer om industri och samhälle för en mer hållbar framtid. Andreas har lång erfarenhet att arbeta med visionsdrivet hållbarhetsarbete, där samskapande processer och lärande för hållbar utveckling är framgångsfaktorer. Att skapa en hållbar framtid kräver gemensamma satsningar och ett gemensamt lärande, vilket Andreas bland annat faciliterat under sin tid som projektledare för Chalmers hållbarhetsinitiativ ”Challenge Lab”. Andreas har tidigare arbetat både som lärare och projektledare på Chalmers tekniska högskola vid institutionen Rymd-, geo och miljövetenskap, samt vid den tidigare institutionen sjöfart och marin teknik.

Titel Projektledare, MSc
Telefon 031-772 43 16
Mobil 073-303 50 92
Epost andreas.hanning@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/andreashanning/
Citat
Omställningen till en hållbar framtid går för långsamt. Vi måste radikalt förändra industri och samhälle för att minska påverkan på miljö och klimat. Det kan vi göra, men då måste vi börja nu och vi måste göra det tillsammans!