Anders Segerlund

Anders arbetar med Artificiell Intelligens (AI) och Maskininlärning inom gruppen Tillämpad AI. Parallellt i sin roll som Data Scientist arbetar han med strategifrågor och hur AI kan användas i kommersiell verksamhetsutveckling. Anders brinner för kommersiell verksamhetsutveckling och skapande av affärsnytta. Två intressanta verksamhetsområden är djupinlärning och optimering och hur detta kan användas för att skapa ett ökat värdeerbjudande.

Anders är utbildad civilingenjör i maskinteknik och har en dubbel mastersexamen i Supply Chain Management samt Complex Adaptive Systems från Chalmers tekniska högskola. Han har tidigare arbetat på Volvo Cars som inköpare och med Business Intelligence som finanskontroller. Rollen som inköpare innebar att leda inköpsarbetet för prototyp och produktionsmaterial och ansvara för inköpsstrategi, upphandling och förhandling för att ta fram bästa kommersiella lösning. Rollen inom finanskontroller innebar uppföljning och kontroll, samt framtagning av beslutsstöd för inköpsverksamheten.

Titel Data Scientist / AI-Strateg
Expertis Affärsutveckling, Beslutsstöd, Maskininlärning, Djupinlärning, Optimering
Mobil 072-164 04 14
Epost anders.segerlund@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/anders-segerlund-16566763/
Citat
Om du vill vara någon annorlunda, måste du göra något annorlunda.