Ali Moyassari

Ali arbetar inom projektet Big Science Sweden, men också med FoU-projekt för industrin.

Ali har en bakgrund (BSc och MSc) inom polymervetenskap och teknik. Alis doktorsavhandling fokuserade på att använda molekylära beräkningsmetoder, för att simulera och studera polymermaterialets struktur, elektroniska struktur och mekaniska egenskaper.

Titel Projektledare
Expertis Teknologie doktor inom fiber- och polymervetenskap
Mobil 072-396 33 03
Epost ali.moyassari@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/ali-moyassari/