Alexander Gerdin

Alexander brinner för innovation och hållbarhet. Energilagring och energieffektivisering är två intressanta områden där vi genom fortsatt utveckling har stor möjlighet att påverka den framtida miljön, både på lokal och global nivå. Alexander arbetar med energi- och inneklimat i byggnader. Arbetet innebär blanda annat att ta fram studier som påskyndar omställningen till en mer hållbar byggsektor.

Alexander är utbildad civilingenjör med en kandidat inom Maskinteknik och en master inom Hållbara Energisystem från Chalmers. Examensarbetet undersökte möjligheten till återladdning av borrhålslager med hjälp av lågtemperaturssolfångare.

Alexander har tidigare arbetat på AFRY, (fd. ÅF) som energisamordnare och uppdragsledare inom hållbart byggande. Projekten hade oftast krav på någon miljöcertifiering där det i energisamordarens roll gäller att ta fram ansökningshandlingar samt att se till så att alla discipliner är informerade vad kraven innebär för deras projektering.

Titel Projektledare
Expertis Energisamordning, energi- och inneklimatsberäkning, energieffektivisering och uppdragsledning
Mobil 073-088 44 11
Epost alexander.gerdin@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/alexander-gerdin/