Vi söker: Geodataforskare

För att accelerera vår RND-verksamhet inom urbana Digitala Tvillingar och stärka vår kompetens  inom 3D GIS-domänen söker vi en geodataforskare med en kompetens inom maskininlärning/datorseende och mjukvaruutveckling.

 

Om Chalmers Industriteknik

På Chalmers Industriteknik arbetar cirka 100 medarbetare med stark teknisk bakgrund  inom små och stora utvecklings-, innovations- och samverkansprojekt för en mer hållbar  framtid. Våra uppdrag är främst inom områdena energi, material, digitalization, design och cirkulär ekonomi. Som medlem i digitaliseringsgruppen kommer du att ingå i ett högt prioriterat och snabbt växande fokusområde inom Chalmers Industriteknik med uppgift att hjälpa industrin och forskningen med olika AI- och big data utmaningar. Vi erbjuder alternativa karriärvägar i form av olika specialisttjänster. Kontinuerlig kompetensutveckling är viktigt både för den enskilde medarbetaren och för organisationen. Vi arbetar aktivt för en god arbetsmiljö, fri från trakasserier, kränkningar och särbehandling.

Om jobbet

Tillsammans med våra partners på Digital Twin Cities Centre vid Chalmers kommer du att bidra till utvecklingen av en digital tvilling-plattform som skapas som ett öppet, distribuerat, heterogent och driftskompatibelt ekosystem bestående av datahantering, simulering och visualiseringsprogramkomponenter. Specifikt kommer du att leda arbetet med att tillämpa maskininlärningsmetoder för att berika urbana digitala tvillingmodeller. Vidare kommer du att arbeta med offentliga och privata kunder för att lösa olika optimeringsproblem och dataanalysutmaningar inom Chalmers Industritekniks kompetensområden. Slutligen kommer du att bidra till att attrahera nya affärsmöjligheter och projekt på Chalmers Industriteknik.

Vad du behöver för att trivas här

Du har ett genuint intresse av att hjälpa samhället, ett strukturerat förhållningssätt till informationsutvinning, en gedigen geodatabakgrund, en djup förståelse för lämpliga analytiska algoritmer och modeller samt bred erfarenhet av att utnyttja relevanta verktyg och metoder. Vi förväntar oss att du har goda kunskaper i programmeringsspråk eller skript på hög nivå som Python eller R samt ett intresse för, eller ännu bättre -erfarenhet, inom automatisering.

Du kommer att vara en del av och bidra till att bygga ett starkt team i en kreativ miljö i kombination med genuint intresse för att lösa komplexa affärsutmaningar och ett strukturerat förhållningssätt för att tillämpa innovativa analysverktyg och tekniker tillsammans med ditt team.

Vem är du?

 • Du är problemlösare med ett starkt intresse för forskning och  innovation.
 • Du är bekväm med att kommunicera resultatet av ditt arbete och uppskattar en samarbetsinriktad arbetsmiljö.
 • Vi uppskattar människor som inte är rädda för att gräva i och få sina händer smutsiga.
 • Svenska språkkunskaper uppmuntras starkt
 • Vi vill särskilt uppmuntra kvinnliga sökande
 • En doktorsexamen inom ett relevant område skulle vara önskvärd

Vad vi hoppas att du vet

 • Geodata och 3D GIS
 • ML/Deep Learning verktygslåda, övervakad och oövervakad inlärning
 • Statistisk modellering och optimering
 • Programmering (Python, R, Java)
 • Datavisualisering och berättande
 • Agil utvecklingsmetodik
 • Skriva projektförslag

Vad skulle vara bra om du också har

 • Datauppfattningsteknik (vision, tal och text)
 • Förstärkningsinlärning
 • Webbteknik, mikrotjänster och API-utveckling

Vad du kan ha arbetat med tidigare

Du har flera års erfarenhet från roller som ML Engineer, Data Scientist, DevOps Engineer eller SW backend developer. Du har en magister-/doktorsexamen i matematik/statistik, tillämpad fysik eller datavetenskap. Erfarenhet som konsult som är bekväm med säljaktiviteter skulle vara en bonus.

Varför arbeta på Chalmers Industriteknik

Du kommer att vara med och lösa utmaningar som samhället står inför idag. Detta är inte bara tomt prat; Vi lever som vi lär oss, och hållbarhet är mycket viktigt i vår dagliga verksamhet. Inlärningspotentialen är enorm. Du kommer att arbeta med ett brett spektrum av projekt från att hjälpa nystartade företag att lyckas i sina AI-satsningar till att stärka AI-beredskapen i Sverige och EU. Digitaliseringsgruppen är fortfarande ung och du kommer att ha ett stort inflytande på att forma din egen arbetsplats.

 

Om du är intresserad skicka din ansökan till Bernd Ketzler,  bernd.ketzler@chalmersindustriteknik.se

Observera att vi har valt en rekryteringsmedia och inte är intresserade av att höra från byråer eller att köpa jobbannonser.

Tjänsten är baserad i Göteborg. EU-tillstånd krävs och ingen omplacering erbjuds.