Tillsatt! Intellectual property & technology transfer manager – Emerging Technology & Innovation

Vi söker dig med kompetens inom immaterialrätt (IP) och tekniktransaktioner för att leda konsultprojekt mot kund samt att vidareutveckla Chalmers Industritekniks innovationstjänster. Du kommer att utnyttja din expertis inom ett brett område inklusive att stödja specifika innovationsprojekt med kommersialiseringsrådgivning till att implementera IP-funktioner i stora multilaterala forskning- och innovationskonsortier.

Din tjänst är initialt inriktad på IP-hantering och innovationsarbete i Graphene Flagship (GF), Europas största forskningsinitiativ hittills med en budget på 1 miljard euro. En annan viktig uppgift i din roll är att identifiera nya affärsmöjligheter och att ansvara för projekt mot kund.

Inget senaste ansökningsdatum utan intervjuer sker kontinuerligt.

Läs mer på vår engelska webbsida

Läs mer på Grafen Flagships webbplats