Hur kan grafen, möjligheternas material, skapa affärsmöjligheter i Sverige?

Seminarie torsdag 28 mars på Advanced Engineering

11.45 – 12.30 | Scen 1

Hur kan grafen, möjligheternas material, skapa affärsmöjligheter i Sverige?

Grafen är ett nytt material som det skrivits mycket om.

— Men hur går det egentligen? Finns materialet i några produkter och hur går det för Sverige?

Helena Theander, programchef för innovationsprogrammet SIO Grafen, berättar om några av de närmare 80 innovationsprojekt som startats i Sverige. Sven Forsberg från 2D fab kommer också att berätta om deras grafenprodukter och lyckade innovationsprojekt.

>>Läs mer om vad vi visar upp på Advanced Engineering 27-28 mars