Grafen i framtidens elektronikprodukter – i Sverige och i Europa

Seminarie onsdag 27 mars på Advanced Engineering

16.15 – 17.00 | Scen 2

Grafen i framtidens elektronikprodukter – i Sverige och i Europa

Chalmers Tekniska Högskola i Sverige leder det europeiska forsknings- och innovationsprojektet Graphene Flagship, men hur ska vi kunna ta tillvara på de affärsmöjligheter som detta enorma projekt resulterar i? Johan Hammersberg, SIO Grafen och Graphene Flagship, berättar om hur flaggskeppets affärsutvecklare arbetar på europanivå och regionalnivå. Amer Ali från Graphensic kommer också att ge ett exempel på projektresultat som inom kort lanseras som ny produkt.

>>Läs mer om vad vi visar upp på Advanced Engineering 27-28 mars