Industrial Efficiency 2020 – Decarbonize Industry

Hur startar vi om – hållbart – efter Corona?

Den digitala konferensen ”eceee Industrial Efficiency 2020 – Decarbonize Industry”, som vanligtvis samlar omkring 200 personer med intresse för energieffektivisering i industrin, från såväl industri som akademi, skulle hållits på Lindholmen i juni i år. Istället hålls konferensen som ett digitalt event under fyra dagar i september.

eceee, the European Council for an Energy Efficient Economy är en ideell förening som verkar för att sprida kunskap och underlätta samarbete kring energieffektiviseringsfrågor. Medlemmar är såväl privata som offentliga aktörer. Den kommande konferensen har följande sex fokusområden:

  • Styrmedel för att driva omställning
  • Hållbar produktion och cirkulär ekonomi
  • Energiledning i praktiken
  • Teknik, produkter och system
  • Affärsmodeller, finansiering och investeringar
  • Radikal minskning av klimatpåverkande gaser från industrin

Konferensen bygger på bidrag från såväl industri som akademi och under konferensdagarna varvas föredrag, diskussioner och workshops.

CIT Industriell Energi är medarrangör till konferensen.

Mer information samt anmälan finns på eceee:s webbplats.

Eventinformation

  • Start: 2020-09-14 09:30
  • Slut: 2020-09-17 16:00
  • Plats: Online