Hur effektiva är dina möten – egentligen?

Idag upplever svenska tjänstemän att ca hälften av de möten de deltar i är ineffektiva. Samtidigt lägger vi en stor del av vår arbetstid på just möten. Ineffektiva möten skapar stress och kostar pengar.

HR AB People Management tillsammans med Eva Arnell har frågat västsvenska organisationer hur de har det med kultur och struktur på möten. Utifrån denna undersökning, tillsammans med senaste forskning inom området, har metoder och tillvägagångssätt för Värdeskapande möten tagits fram.

Birgitta Dahte, HR AB People Management och Eva Arnell kommer nu till vårt seminarium och presenterar sin egen lösning för hur man kan utveckla möteseffektiviteten på jobbet och grundlägga en hållbar utveckling i organisationen.

Program och anmälan på Johannebergs Science Parks webbplats

Eventinformation

  • Start: 2018-04-19 09:00
  • Slut: 2018-04-19 13:00
  • Plats: Lokal Poseidon, Chalmers Teknikpark, Sven Hultins Gata 9C