En svensk roadmap för grafenelektronik

Seminarie torsdag 28 mars på Advanced Engineering

14.15-15.00 | Scen 2

En svensk roadmap för grafenelektronik

Inom vilka elektronikområden kan materialet grafen höja svensk konkurrenskraft? Hur kommer vi dit? Vilka hinder måste vi tillsammans ta oss över? Caroline Dahl, RISE, beskriver SIO Grafens Elektronik-roadmap och resultatet av det arbete som pågått under 2018 med att ta fram en roadmap för svensk utveckling av grafen inom elektronikområdet.

>>Läs mer om vad vi visar upp på Advanced Engineering 27-28 mars