CIT Industriell Energi

Vår unika kompetens består av att kombinera detaljerad teknisk kunskap med ett övergripande energisystemperspektiv. Tillsammans med våra kunder strävar vi efter att skapa lösningar som är kostnadseffektiva ur både energisynpunkt och miljösynpunkt.

Systemperspektiv på energi och miljö

Vi ställer inte in, vi ställer om!

Vi jobbar på ”som vanligt” även i Corona-tider.

Naturligtvis följer vi myndigheternas rekommendationer och riktlinjer för att undvika smittspridning och allvarlig sjukdom. Samtidigt bedrivs vår verksamhet, inklusive möten, kommunikation med kunder, informationsinhämtning m m, sedan länge i stor utsträckning med hjälp av digitala verktyg – inte minst för att det gynnar klimatet. Just nu reser vi ännu mindre och hittar nya sätt att få minst lika mycket gjort.
Hör av dig till oss med dina frågor och behov.
Tillsammans ökar vi takten i omställningen.


Vi är ett kunskapsföretag som med unik kompetens, erfarenhet och vetenskapliga metoder erbjuder våra kunder kvalificerade beslutsunderlag och kunskap med huvudsaklig inriktning mot effektiv och hållbar industriell energianvändning.

Vi arbetar både direkt med industrin och med myndigheter. Vi är också delaktiga i forskningsnära projekt med många aktörer.

Vi arbetar strukturerat och med ständiga förbättringar. Vi är certifierade för miljö (ISO 14011) och kvalitet (ISO 9001) och har ett högt kreditbetyg (Bisnodes kreditvärderingssystem). Vi är stolta över vårt arbete!

Expertis och utredningar inom energiområdet

  • Systemkonsekvenser (energi, ekonomi och miljö) av förändringar (tekniska och organisatoriska)
  • Styrmedel för energianvändning i industrin
  • Synteser av teknikområden och systemförhållanden
  • Energikartläggning och effektivisering
  • Regelverk avseende industriell energianvändning
  • Energiledning och energiledningssystem
  • Reglering och styrning av industriella processer
  • Utveckling och effektivisering av biomassabaserade processer inklusive förnybara drivmedel
  • Processledning av teknikrelaterade samarbeten och kansli

Aktuella och matnyttiga rapporter

Vårt arbetsfält är brett och varje projekt är unikt.

Detta är några av våra samarbetspartners och kunder:

Energieffektivisering i massabruk

Vi är ett kunskapsföretag som med unik kompetens, erfarenhet och vetenskapliga metoder erbjuder våra kunder kvalificerade beslutsunderlag och kunskap med huvudsaklig inriktning mot effektiv och hållbar industriell energianvändning.

Energieffektiviseringsdirektivet

Vi har tagit fram Energimyndighetens vägledningsdokument för energikartläggning i tillverkningsindustrin, transportindustrin och stora företag.

EnVertis

Vi har samarbete med EnVertis i Kanada där vi erbjuder tjänster avseende strategisk planering inom massa- och pappersindustrin med inriktning mot bioraffinaderier.

IETS – International Energy Agency

Vi ansvarar för IETS sekretariat. IETS står för Industrial Energy-Related Technologies and Systems och är en del av IEA-samarbetet. Vi leder även ett av de tekniska samarbetsprojekten.

EEnet – nätverk för SME

Vi hjälper Energimyndigheten att starta upp EEnet där små- och medelstora företag i regionala nätverk får stöd, rådgivning och incitament i sitt energieffektiviseringsarbete. Vi har tagit fram väglednings- och informationsmaterial samt coachat koordinatorer.

f3 Fossile Free Fuels

Vi arbetar inom kansliet för Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel. f3 bidrar med bred, vetenskapligt grundad och trovärdig kunskap, bedriver systeminriktad forskning samt utgör en nationell plattform för samverkan inom området.

Våra medarbetare

Hanna Tornevall

Anders Åsblad

Elin Svensson

Emmi Voogand

Eva Andersson

Hannes von Knorring

Heléne Johansson

Ingrid Nyström

Jessica Johansson

Karin Eriksson

Malin Jacobsson

Per-Åke Franck

Pontus Bokinge

Rikard Edland

Stefan Heyne

Thore Berntsson