CIT Industriell Energi

Vår unika kompetens består av att kombinera detaljerad teknisk kunskap med ett övergripande energisystemperspektiv. Tillsammans med våra kunder strävar vi efter att skapa lösningar som är kostnadseffektiva ur både energisynpunkt och miljösynpunkt.

cit-industriellenergi2
CIT-IE-Fotolia_47702126_S-2

Vi arbetar strukturerat och med ständiga förbättringar. Vi är certifierade för miljö (ISO 14001) och kvalitet (ISO 9001) och har ett högt kreditbetyg (Bisnodes kreditvärderingssystem). Vi är stolta över vårt arbete!

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Kontakta oss för att få veta mer!

Hanna Tornevall
VD

031-16 10 77

Vårt erbjudande

Vi har ett systemperspektiv på energi och miljö.

Vi är ett kunskapsföretag som med unik kompetens, erfarenhet och vetenskapliga metoder erbjuder våra kunder kvalificerade beslutsunderlag och kunskap med huvudsaklig inriktning mot effektiv och hållbar industriell energianvändning.

Vi arbetar både direkt med industrin och med myndigheter. Vi är också delaktiga i forskningsnära projekt med många aktörer.

Sytemkonsekvenser
Processreglering
Paper production workshops on big pulp and paper mill – panoramic view

Vi erbjuder:

 • Expertis och utredningar inom energiområdet:
  • Systemkonsekvenser (energi, ekonomi och miljö) av förändringar (tekniska och organisatoriska)
  • Styrmedel för energianvändning i industrin
  • Synteser av teknikområden och systemförhållanden
 • Energikartläggning och effektivisering
 • Regelverk avseende industriell energianvändning
 • Energiledning och energiledningssystem
 • Reglering och styrning av industriella processer
 • Utveckling och effektivisering av biomassabaserade processer inklusive förnybara drivmedel
 • Processledning av teknikrelaterade samarbeten och kansli

Vårt arbetsfält är brett och varje projekt är unikt. Här kan du läsa om några av våra samarbetspartner och kunder:

bruk

Energieffektivisering i massabruk

Vi är ett kunskapsföretag som med unik kompetens, erfarenhet och vetenskapliga metoder erbjuder våra kunder kvalificerade beslutsunderlag och kunskap med huvudsaklig inriktning mot effektiv och hållbar industriell energianvändning.

Blå

Energieffektiviseringsdirektivet

Vi har tagit fram Energimyndighetens vägledningsdokument för energikartläggning i tillverkningsindustrintransportindustrin och stora företag.

EnVertis

EnVertis

Vi har samarbete med EnVertis i Kanada där vi erbjuder tjänster avseende strategisk planering inom massa- och pappersindustrin med inriktning mot bioraffinaderier.

IETS Logo_Small

IETS – International Energy Agency

Vi ansvarar för IETS sekretariat. IETS står för Industrial Energy-Related Technologies and Systems och är en del av IEA-samarbetet. Vi leder även ett av de tekniska samarbetsprojekten.

Truck

EEnet – nätverk för SME

Vi hjälper Energimyndigheten att starta upp EEnet där små- och medelstora företag i regionala nätverk får stöd, rådgivning och incitament i sitt energieffektiviseringsarbete. Vi har tagit fram väglednings- och informationsmaterial samt coachat koordinatorer.

f3-logga

f3 Fossile Free Fuels

Vi arbetar inom kansliet för Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel. f3 bidrar med bred, vetenskapligt grundad och trovärdig kunskap, bedriver systeminriktad forskning samt utgör en nationell plattform för samverkan inom området.

CIT Industriell Energi har varit projektledare i ett projekt för att undersöka under vilka förutsättningar det kan vara relevant att koppla ihop restvärme från Stenungsundsindustrierna med fjärrvärmenätet i Göteborg. Resultatet av projektet kan du  läsa om här i rapporten!

Våra medarbetare

Hanna Tornevall, VD

Kontakta Hanna

Eva Andersson, Tekn. Dr.

Kontakta Eva

Thore Berntsson, Professor

Kontakta Thore

Pontus Bokinge, Civ. ing.

Kontakta Pontus

Karin Eriksson, Tekn. Dr.

Kontakta Karin

Per-Åke Franck, Tekn. Dr.

Kontakta Per-Åke

Stefan Heyne, Tekn. Dr.

Kontakta Stefan
Energi_color

Ingrid Nyström, Tekn. Dr.

Kontakta Ingrid

Elin Svensson, Tekn. Dr.

Kontakta Elin

Emmy Voogand, Projektkoordinator

Kontakta Emmi

Anders Åsblad, Civ.ing.

Kontakta Anders