CIT Industriell Energi

Vår unika kompetens består av att kombinera detaljerad teknisk kunskap med ett övergripande energisystemperspektiv. Tillsammans med våra kunder strävar vi efter att skapa energi-, miljö- och kostnads­effektiva lösningar.

Vi är specialiserade på analyser och utredningar av energisystem och energitekniker. 

cit-industriellenergi2
CIT-IE-Fotolia_47702126_S-2

Kontakta oss för att få veta mer!

Hanna Tornevall
VD

hanna.tornevall@chalmersindustriteknik.se
031-16 10 62

Våra tjänster

Vi har systemperspektiv på energi och miljö.

Vi erbjuder:

 • Expertis och utredningar inom energiområdet:
  • Systemkonsekvenser (energi, ekonomi och miljö) av förändringar (tekniska och organisatoriska)
  • Styrmedel för energianvändning i industrin
  • Synteser av teknikområden och systemförhållanden
 • Energikartläggning och effektivisering
 • Regelverk avseende industriell energianvändning
 • Energiledning och energiledningssystem
 • Reglering och styrning av industriella processer
 • Utveckling och effektivisering av biomassabaserade processer inklusive förnybara drivmedel
 • Processledning av teknikrelaterade samarbeten och kansli

För industrin:

Effektivisering av processer för att minska energianvändning och kostnader samt skapa mer miljövänliga energisystem både på lång och kort sikt.

För myndigheter:

Utredningar som studerar systemkonsekvenser och ökar kunskapen om industrins energianvändning, samt stöd vid förarbeten och utformning av regelverk.

Paper production workshops on big pulp and paper mill – panoramic view

Våra kompetenser

Vi är experter på...

Sytemkonsekvenser

Systemkonsekvenser (energi, ekonomi och miljö) av integration av olika processer

Paper production workshops on big pulp and paper mill – panoramic view

Styrmedel för energianvändning i industrin

Processreglering

Processreglering

Biomassa

Biomassabaserade processer, inklusive förnybara drivmedel

Vi är ett kunskapsföretag som med unik kompetens, erfarenhet och vetenskapliga metoder erbjuder våra kunder kvalificerade beslutsunderlag och kunskap med huvudsaklig inriktning mot effektiv och hållbar industriell energianvändning.

Referensprojekt

Vårt arbetsfält är brett och varje projekt är unikt. Här följer ett urval:

bruk

Energieffektivisering i massabruk

Vi är ett kunskapsföretag som med unik kompetens, erfarenhet och vetenskapliga metoder erbjuder våra kunder kvalificerade beslutsunderlag och kunskap med huvudsaklig inriktning mot effektiv och hållbar industriell energianvändning.

Blå

Energieffektiviseringsdirektivet

Vi har tagit fram Energimyndighetens vägledningsdokument för energikartläggning i tillverkningsindustrintransportindustrin och stora företag.

Truck

EEnet – nätverk för SME

Vi hjälper Energimyndigheten att starta upp EEnet där små- och medelstora företag i regionala nätverk får stöd, rådgivning och incitament i sitt energieffektiviseringsarbete. Vi har tagit fram väglednings- och informationsmaterial samt coachat koordinatorer.

f3-logga

f3 Fossile Free Fuels

Vi arbetar inom kansliet för Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel. f3 bidrar med bred, vetenskapligt grundad och trovärdig kunskap, bedriver systeminriktad forskning samt utgör en nationell plattform för samverkan inom området.

Våra medarbetare

Hanna Tornevall, VD

Kontakta Hanna

Eva Andersson, Tekn. Dr.

Kontakta Eva

Thore Berntsson, Professor

Kontakta Thore

Karin Eriksson, Tekn. Dr.

Kontakta Karin

Per-Åke Franck, Tekn. Dr.

Kontakta Per-Åke

Stefan Heyne, Tekn. Dr.

Kontakta Stefan

Susana Municio, Civ.ing.

Kontakta Susana

Ingrid Nyström, Tekn. Dr.

Kontakta Ingrid

Hanna Tornevall, VD

Kontakta Elin

Emmy Voogand, Projektkoordinator

Kontakta Emmi

Anders Åsblad, Civ.ing.

Kontakta Anders