CIT Industriell Energi

Vi har gått ihop med vårt systerföretag CIT Energy Management och bildat CIT Renergy. Tillsammans erbjuder vi en unik kompetens inom områdena byggd miljö, samhälle, industri och inomhusmiljö, med fokus på energi- och resurseffektivitet. Under våren flyttar vi ihop i gemensamma lokaler och lanserar en alldeles ny webbplats.

Systemperspektiv på energi och miljö

Vi är ett kunskapsföretag som med unik kompetens, erfarenhet och vetenskapliga metoder erbjuder våra kunder kvalificerade beslutsunderlag och kunskap med huvudsaklig inriktning mot effektiv och hållbar industriell energianvändning.

Vi arbetar både direkt med industrin och med myndigheter. Vi är också delaktiga i forskningsnära projekt med många aktörer.

Vi arbetar strukturerat och med ständiga förbättringar. Vi är certifierade för miljö (ISO 14011) och kvalitet (ISO 9001) och har ett högt kreditbetyg (Bisnodes kreditvärderingssystem). Vi är stolta över vårt arbete!


Lyssna på vårt webbseminarium om CCS

33 minuter om vilka CCS-metoder som finns, hur de fungerar, nuvarande status för CCS samt för- och nackdelar med tekniken. Rikard Edland, PhD, berättar och vd Hanna Tornevall modererar. (Länk till inspelningen)

Expertis och utredningar inom energiområdet

  • Systemkonsekvenser (energi, ekonomi och miljö) av förändringar (tekniska och organisatoriska)
  • Styrmedel för energianvändning i industrin
  • Synteser av teknikområden och systemförhållanden
  • Energikartläggning och effektivisering
  • Regelverk avseende industriell energianvändning
  • Energiledning och energiledningssystem
  • Reglering och styrning av industriella processer
  • Utveckling och effektivisering av biomassabaserade processer inklusive förnybara drivmedel
  • Processledning av teknikrelaterade samarbeten och kansli

Aktuella och matnyttiga rapporter

Vårt arbetsfält är brett och varje projekt är unikt.

Detta är några av våra samarbetspartners och kunder:

Energieffektivisering i industrin

Vi är ett kunskapsföretag som med unik kompetens, erfarenhet och vetenskapliga metoder erbjuder våra kunder kvalificerade beslutsunderlag och kunskap med huvudsaklig inriktning mot effektiv och hållbar industriell energianvändning. I företaget finns två certifierade energikartläggare.

Energieffektiviseringsdirektivet

Vi har tagit fram underlag till Energimyndighetens vägledningsdokument för energikartläggning i tillverkningsindustrin, transportindustrin och stora företag - över 10 GWh per år)/under 10GWh per år.

EU-projektet GEAR@SME

I GEAR@SME arbetar vi tillsammans med partners i Europa för att effektivisera energianvändningen i små och medelstora företag (SMF) genom kollektiva insatser. Projektet ska ta fram stödmaterial och metodik för hur s k Trusted Partners kan stödja företagen och driva utvecklingen. Det innehåller också tillämpning i praktiken i några fallstudier, verktyg och satsningar för att sprida arbetssättet över Europa. Projektet började hösten 2020 och pågår till februari 2023.

IETS – International Energy Agency

Vi ansvarar för IETS sekretariat. IETS står för Industrial Energy-Related Technologies and Systems och är en del av IEA-samarbetet. Vi leder även ett av de tekniska samarbetsprojekten.

EEnet – nätverk för SME

Vi har hjälpt Energimyndigheten att starta upp EEnet där små- och medelstora företag i regionala nätverk får stöd, rådgivning och incitament i sitt energieffektiviseringsarbete. Vi har tagit fram väglednings- och informationsmaterial samt coachat koordinatorer.

f3 Fossile Free Fuels

Vi arbetar inom kansliet för Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel. f3 bidrar med bred, vetenskapligt grundad och trovärdig kunskap, bedriver systeminriktad forskning samt utgör en nationell plattform för samverkan inom området.

Våra medarbetare

Ingrid Nyström (vd CIT Industriell Energi)

Anders Åsblad

Anette Winter

Elin Svensson

Emmi Voogand

Heléne Johansson

Jessica Johansson

Karin Eriksson

Malin Jacobsson

Matthias Schmitz

Per-Åke Franck

Pontus Bokinge

Roger Nordman

Stefan Heyne

Thore Berntsson

Viktor Stenberg