Additiv tillverkning i metall – Pilotlinje MANUELA

Seminarie torsdag 28 mars på Advanced Engineering

09.45 – 10.30 | Scen 1

Additiv tillverkning i metall – Pilotlinje MANUELA

Professor Lars Nyborg, Material- och tillverkning/Industri- och materialvetenskap, Chalmers Teknisk Högskola och Karl Lundahl, projektledare, Chalmers Industriteknik.

AM-baserade tillverkningssekvenser innebär flera kritiska steg jämfört med konventionella produktionssekvenser. För närvarande är nyckelkompetenserna och teknikerna relaterade till dessa steg inte helt implementerade på industriell nivå.

MANUELA-projektet drivs av ett konsortium bestående av industriella slutanvändare, leverantörer samt toppforskningsinstitut och har som målsättning att utveckla en pilotanläggning med öppen åtkomst, som täcker hela produktionssekvensen. Pilotlinjen kommer att valideras för tillämpningsområden som bland annat bilindustrin, flyg, energi och medicinteknik.

>>Läs mer om vad vi visar upp på Advanced Engineering 27-28 mars