GreenElec – Effektiv resursanvändning

Cirkulär ekonomi

“Grön” elektronik för att uppnå effektiv resursanvändning genom design och tillverkning av elektronik som möjliggör mer effektiv återvinning.

Chalmers Industriteknik deltar i EU-projektet GreenElec som leds av Philips. Projektet syftar till att utveckla elektronik och elektroniska produkter som har en design som ger en mer effektiv återvinning av produkterna och därmed ett mer effektivt materialutnyttjande. Några av de resultat projektet förväntas leda till är:

  • Mer återvinningsbara materialkombinationer i elektronik
  • Designregler för elektronik vilka tar hänsyn till återvinningssteget
  • Automatiserad igenkänning av återvinningsbara elektronikprodukter och komponenter
  • Metoder och teknik för sortering av produkter och komponenter i väldefinierade avfallsströmmar för optimal återvinning
  • Affärsmodeller och policy-stöd som ger ett ökat incitament för återvinning/återbruk av elektronik

Projektet finansieras av VINNOVA och ENIAC-JU.

Projektparter GreenElec

Fler projekt
Projekt

Etablering av nytt bränslecellslaboratorium

Med stöd av EU:s omstarts- och reformprojekt REACT-EU, VGR, har Chalmers fått möjlighet att etablera ett nytt laboratorium för forskning och testning av framtida bränslecellsteknol…

Projekt

Rapport om Framtida utveckling inom batteriteknik och bränsleceller

Syftet med rapporten är att ge en översikt över batteri- och bränslecellsforskningsområdet och vilken typ av kompetens som finns vid de olika universiteten i Sverige. Med särskilt…

Projekt

DigitalTwins4PEDs

Positive Energy Districts (PED) är en pusselbit i arbetet med att uppnå klimatneutralitet under de kommande årtiondena. Det är en stor utmaning att förena de olika kraven frå…