GreenElec – Effektiv resursanvändning

Cirkulär ekonomi

“Grön” elektronik för att uppnå effektiv resursanvändning genom design och tillverkning av elektronik som möjliggör mer effektiv återvinning.

Chalmers Industriteknik deltar i EU-projektet GreenElec som leds av Philips. Projektet syftar till att utveckla elektronik och elektroniska produkter som har en design som ger en mer effektiv återvinning av produkterna och därmed ett mer effektivt materialutnyttjande. Några av de resultat projektet förväntas leda till är:

  • Mer återvinningsbara materialkombinationer i elektronik
  • Designregler för elektronik vilka tar hänsyn till återvinningssteget
  • Automatiserad igenkänning av återvinningsbara elektronikprodukter och komponenter
  • Metoder och teknik för sortering av produkter och komponenter i väldefinierade avfallsströmmar för optimal återvinning
  • Affärsmodeller och policy-stöd som ger ett ökat incitament för återvinning/återbruk av elektronik

Projektet finansieras av VINNOVA och ENIAC-JU.

Projektparter GreenElec

Fler projekt
Projekt

BIOFACE

Projektet ”BIOFACE: Biobaserade fasadmaterial i en cirkulär ekonomi” syftar till att ta fram nya, hållbara materiallösningar för fasadelement i byggnader med en cirkulär ekonomi so…

Projekt

Möjliga värdekedjor för biobaserad plast

Målsättningen i EU är att 20% av plasten ska vara biobaserad till år 2030, ett mål som känns avlägset då förväntad kapacitet och kommande investeringar kring biobaserad plast endas…

Projekt

AGAIN – Ökat återbruk i detaljhandeln

I forskningsprojektet AGAIN kommer Chalmers Industriteknik tillsammans med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet skapa ökad kunskap kring hur försäljning av…