DigitalTwins4PEDs

Urbana digitala tvillingar

Positive Energy Districts (PED) är en pusselbit i arbetet med att uppnå klimatneutralitet under de kommande årtiondena. Det är en stor utmaning att förena de olika kraven från byggherrar, planerare, stadsförvaltningen och andra intressenter. Dessutom finns det tekniska och sociala utmaningar på grund av ökad energiproduktion i stadsdelen. Projektet DigitalTwins4PEDs vill utveckla en kvalitetssäkringsprocess med en digital tvilling-energimodell för att säkerställa energiprestanda i hela kvarteret, testa den i tre pilotområden och därmed säkerställa en positiv energibalans i hela processen.

Tillämpad AI teamet bidrar med expertis till utvecklingen och granskningen av kvalitetssäkringsprocessen för PEDs med hjälp av digitala tvillingar.

Illustration: Chalmers tekniska högskola 

Vill du veta mer?

Dag Wästberg

Data Scientist, MSc

Jens Olsson

Utvecklare, PhD

Siddhartha Kasaraneni

Programvaruutvecklare, MSc

Bernd Ketzler

Gruppchef Tillämpad AI

Fler projekt
Projekt

VELES – Det första regionala datarummet för smart hälsa (RSHDS) i Europa

Även om en enorm mängd hälsodata genereras varje sekund är det långt ifrån enkelt för vårdpersonal att få tillgång till dem. Dessutom registreras de flesta patienters hälsodata for…

Projekt

Foderprotein från avfall från livsmedelsindustrier och Digitala tvillingar för hållbara återvinningsanläggningar

Projekten identifierade digitaliseringsmöjligheter inom återvinningsindustrin med foderprotein tillverkning med Black Soldier Fly larver som fallstudie.…

Projekt

Molekyldynamiksimuleringar för utveckling av nya batterimaterial

Compular är en startup med bas i Göteborg, som är banbrytande inom utveckling av avancerade in-silico-material. Projektet som involverade Enerpoly, en annan svensk startup som u…