DigitalTwins4PEDs

Urbana Digitala Tvillingar

Positive Energy Districts (PED) är en pusselbit i arbetet med att uppnå klimatneutralitet under de kommande årtiondena. Det är en stor utmaning att förena de olika kraven från byggherrar, planerare, stadsförvaltningen och andra intressenter. Dessutom finns det tekniska och sociala utmaningar på grund av ökad energiproduktion i stadsdelen. Projektet DigitalTwins4PEDs vill utveckla en kvalitetssäkringsprocess med en digital tvilling-energimodell för att säkerställa energiprestanda i hela kvarteret, testa den i tre pilotområden och därmed säkerställa en positiv energibalans i hela processen.

Tillämpad AI teamet bidrar med expertis till utvecklingen och granskningen av kvalitetssäkringsprocessen för PEDs med hjälp av digitala tvillingar.

Illustration: Chalmers tekniska högskola 

Vill du veta mer?

Dag Wästberg

Data Scientist, MSc

Jens Olsson

Utvecklare, PhD

Siddhartha Kasaraneni

Programvaruutvecklare, MSc

Bernd Ketzler

Gruppchef Tillämpad AI

Fler projekt
Projekt

BIOFACE

Projektet ”BIOFACE: Biobaserade fasadmaterial i en cirkulär ekonomi” syftar till att ta fram nya, hållbara materiallösningar för fasadelement i byggnader med en cirkulär ekonomi so…

Projekt

Möjliga värdekedjor för biobaserad plast

Målsättningen i EU är att 20% av plasten ska vara biobaserad till år 2030, ett mål som känns avlägset då förväntad kapacitet och kommande investeringar kring biobaserad plast endas…

Projekt

AGAIN – Ökat återbruk i detaljhandeln

I forskningsprojektet AGAIN kommer Chalmers Industriteknik tillsammans med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet skapa ökad kunskap kring hur försäljning av…