DigitalTwins4PEDs

Urbana Digitala Tvillingar

Positive Energy Districts (PED) är en pusselbit i arbetet med att uppnå klimatneutralitet under de kommande årtiondena. Det är en stor utmaning att förena de olika kraven från byggherrar, planerare, stadsförvaltningen och andra intressenter. Dessutom finns det tekniska och sociala utmaningar på grund av ökad energiproduktion i stadsdelen. Projektet DigitalTwins4PEDs vill utveckla en kvalitetssäkringsprocess med en digital tvilling-energimodell för att säkerställa energiprestanda i hela kvarteret, testa den i tre pilotområden och därmed säkerställa en positiv energibalans i hela processen.

Tillämpad AI teamet bidrar med expertis till utvecklingen och granskningen av kvalitetssäkringsprocessen för PEDs med hjälp av digitala tvillingar.

Nyheter

https://chalmersindustriteknik.se/sv/nyheter/ai-berikade-digitala-tvillingar-for-storskalig-analys-av-renoveringar/

Vill du veta mer?

Dag Wästberg

Projektledare, Data science, Geodata specialist, MSc

Jens Olsson

Utvecklare, PhD, MSc Engineering, MSc Architecture

Siddhartha Kasaraneni

Programvaruutvecklare, MSc

Bernd Ketzler

Gruppchef Tillämpad AI

Fler projekt
Projekt

Etablering av nytt bränslecellslaboratorium

Med stöd av EU:s omstarts- och reformprojekt REACT-EU, VGR, har Chalmers fått möjlighet att etablera ett nytt laboratorium för forskning och testning av framtida bränslecellsteknol…

Projekt

Rapport om Framtida utveckling inom batteriteknik och bränsleceller

Syftet med rapporten är att ge en översikt över batteri- och bränslecellsforskningsområdet och vilken typ av kompetens som finns vid de olika universiteten i Sverige. Med särskilt…

Projekt

Digital Twins Cities Centre

Digital Twin Cities Centre (DTCC) är ett Vinnova-kompetenscentrum som drivs av Chalmers universitet. Centrets vision är att etablera konceptet Digital Twin City som grund för di…